Author: Ezedin Alic

Varsling om nye faktureringspriser

Protemp adviserer hermed om om nye faktureringspriser pr. 1. juli 2021. Ændringen sker pga. ændring i nettoindexet, udbud og efterspørgsel samt forøgende udgifter generelt. > [...]

Nye ansigter i Protemp

Hos Protemp forbereder vi os på en travl sommer. Der ligger mange spændende opgaver, som vi glæder os til at tage fat på hen over [...]

Varsling om nye faktureringspriser

Protemp adviserer hermed om om nye faktureringspriser pr. 1. marts 2021. Ændringen sker pga. ændring i nettoindexet, udbud og efterspørgsel samt forøgende udgifter generelt. > [...]