Beskedskab og information til medarbejderne

Beskedskab og information til medarbejderne

I december 2019 viste de første tilfælde af en ny virus, som har fået navnet COVID-19, sig i den kinesiske by Wuhan i provinsen Hubei.  Den 7. januar 2020 blev virussen påvist, og siden er mange døde af virussen. Antallet af smittede er steget med høj hastighed, og virussen er konstateret i det meste af verden.

Generelt er det vigtigt at følge udviklingen løbende gennem de officielle kanaler. Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen informerer om symptomer, smitterisiko og forholdsregler, mens Udenrigsministeriet løbende opdaterer sin rejsevejledning.

Læs mere her:

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus

Sundhedsstyrelsens risikovurdering

Den 25. februar ændrede Sundhedsstyrelsen risikovurderingen til, at der nu er en moderat risiko for smitte i Danmark, hvilket betyder, at der kun er en lav til moderat risiko for at få Coronavirus ved ophold i Danmark.

Får du symptomer på sygdom (feber, tør hoste eller vejrtrækningsbesvær) 14 dage efter hjemkomst fra Kina, er det vigtigt, at du ringer til lægen, inden du møder op.

Uden for åbningstider skal du ringe til lægevagten i din region.

Hvis du får påvist coronavirus (COVID-19) skal du følge lægens anbefalinger og blive på din hjemadresse til du får besked om det modsatte af sundhedsmyndighederne.

Generelle forholdsregler for at undgå smitte med virus i luftvejene:

  • Undgå tæt kontakt med personer med symptomer såsom hoste, løbende næse og nys
  • Hyppig håndvask med vand og sæbe, særligt efter kontakt med syge personer
  • Host eller nys i engangslommetørklæde eller albuebøjningen og puds næse i engangslommetørklæde.
  • Undgå håndtryk med kunder og ansatte / start med at forklar hvorfor.
  • Forsøg så vidt muligt at gennemføre møder med kunder og ansatte via Skype eller andre online medier.