Brugen af vikarer fra Protemp

Har din virksomheden brug for ekstra arbejdskraft i en kortere eller længere periode, kan det være fordelagtigt at anvende vikarer fra Protemp. Der er dog væsentlige personalejuridiske hensyn at tage når din virksomhed rekvirerer vikarer fra  Protemp.

Hvis din virksomhed anvender vikarer fra Protemp, er der særlige regler, der regulerer ansættelsesforholdet. Vikarer er som udgangspunkt ansat i en tids- eller opgavebestemt stilling, der efterfølgende ophører.

Har din virksomhed brug for ekstra arbejdskraft i en kortere eller længere periode, kan det være fordelagtigt at anvende vikarer fra Protemp. Der er væsentlige personalejuridiske hensyn at tage når din virksomhed rekvirerer vikarer Protemp.

Vikarer skal behandles som egne ansatte:

Ansætter I en vikar direkte i virksomheden, er vikaren omfattet af loven om midlertidig ansættelse. Hovedprincipperne i denne lov er, at ansættelsesvilkårene for vikaren eller den tidsbegrænsede ansatte ikke må være dårligere end de fastansatte, der udfører samme type arbejde.

Det betyder, at vikaren er omfattet af de samme regler som enhver anden medarbejder, der udfører samme opgaver som vikaren.
Vikaransættelsen kan være begrænset til en bestemt tidsperiode eller til udførelsen af en bestemt opgave. Her ophører ansættelsesforholdet uden yderligere varsel enten på det angivne tidspunkt eller ved en konkret opgaves afslutning.

Det samme gælder for vikarer, der ansættes direkte i virksomheden til at arbejde med handels- og kontorarbejde. De er omfattet af funktionærloven, og hvad der ellers gælder funktionærerne i virksomheden.

Vikarer fra et vikarbureau er ikke ansat i virksomheden:

Når din virksomhed (i det følgende omtalt som ’brugervirksomheden’) anvender vikarer fra Protemp, har vikarerne ikke status som ansatte i brugervirksomheden.

Det er Protemp, som er vikarernes arbejdsgiver. Vikarens ansættelsesforhold er reguleret gennem den ansættelsesaftale, som vikaren har indgået med Protemp.

Det er derfor Protemp, der skal overholde lovgivningens almindelige arbejdsgiverforpligtelser over for vikarerne som for eksempel at:

  • Udstede et ansættelsesbevis til vikaren
  • Administrere feriepenge
  • Udbetale G-dage.

Vikarer fra et Protemp, der udfører funktionærarbejde er hverken omfattet af funktionærloven eller funktionæroverenskomster, der måtte gælde på området, medmindre det er aftalt.

For disse administrative vikarer vil alle arbejdsvilkår afhænge af, hvad der er aftalt mellem Protemp og vikaren. I sådanne tilfælde er det vigtigt at udarbejde et uddybende ansættelsesbevis.

Afbestillingsprocedure:

Når brugervirksomheden skal afbestille en vikar er det vigtigt at følge de procedure der er aftalt mellem brugervirksomheden og Protemp.

Forsikring:

Det brugervirksomheden, som skal tegne arbejdsskadeforsikring for vikarerne, da det er hos brugervirksomheden, at arbejdet udføres.

Er du i tvivl så kontakt os på protemp@protemp.dk eller ring på 31400003 – eller kig på sidste side i vikaraftale “Propixi” der kan se hvordan du bruger os.