Fraværsdokumentation

  Fraværsdokumentation - udfyldes af medarbejderen

  OBS: Fraværsmeddelelsen kan tidligst sendes (2) timer før arbejdstidsbegyndelse men skal sendes senest (1) time før arbejdstidsbegyndelse.

  ID:

  Jeg bekræfter hermed at:


  Årsagen til mit fravær er:
  Årsagen til mit fravær er
  Fra:
  Til:
  Fra kl.:

  Blanketten kan anvendes såvel:

  1. Under fraværet.
  2. Som til efterfølgende dokumentation, efter at arbejdet er genoptaget.

  Erklæringen afgives under ansvar efter straffelovens §279, som omhandler bedrageri.

  Undertegnede er indforstået med at fremsende lægeerklæring/-attest, såfremt dette kræves af arbejdsgiver.

  Det er således strafbart at angive sygdom som årsag til fraværet, hvis dette skyldtes andre forhold.

  OBS:


  Fraværsmeddelelsen kan tidligst sendes (2) timer før arbejdstidsbegyndelse men skal sendes senest (1) time før arbejdstidsbegyndelse.

  Videre skal du sende en mail til din nærmeste foresatte hos kunden. Af hensyn til Protemps kunde, skal sygdom af mere end én dags varighed meldes dagligt.