Force majeure – ændringer i forretningsbetingelser

Force majeure – ændringer i forretningsbetingelser.

Som en følge af en risikovurdering foretaget i samarbejde med vores debitorforsikring Atradius har vi valgt at nedsætte vores betalingsbetingelser til 10 dage netto på samtlige kunder.

Ovennævnte ændring af betalingsbetingelser er force majeure og sker som en følge af de nye prognoser for likviditetsmangel i byggeriet og den igangværende krise som tære hårdt på likviditet.

Ændringen er trådt i kraft med virkning fra d.d.