. . good, better, best

Hvordan gør vi!

Protemp ønsker at levere kompetente medarbejdere,  derfor har vi udviklet et kategori- og kompetanceafklaringsprogram som vi kalder GOOD, BETTER, BEST™, dette sikrer konsekvent sikrer at vores medarbejdere har de rette kompetencer.

Kvaliteten af vores leverancer begynder hos ledelsen. Hos Protemp fortsætter vi med at opbygge og styrke en overholdelseskultur, hvor hver eneste leder eller konsulent er uddannet til at være årvågen, dedikeret de højeste standarder indenfor kvalitet og sikkerhed.

Vores kompetanceprogram GOOD, BETTER, BEST™ skal sammen med nyansættelseskursuset PRONYK™ sikre at vi fortsat levere kompetente og topmotiverede medarbejdere til aftalt tid og sted.

Screening af cv’er

Vores konsulenter lægger vægt på at vores medarbejdere er kompetente og velfungerende fra dag 1. Derfor starter vores kompetanceafklaring benævnt GOOD, BETTER, BEST™, allerede når medarbejdere lægger deres CV ind vores online-database. Vi foretager en grundig screening for at finde egnede medarbejdere med de rette uddannelser, certifikater, erfaring, baggrund og ikke mindst motivation for at søge jobbet.

 

Protemp nyansættelseskursus – PRONYK™

Under jobsamtalen vurderer vi medarbejdere på et ligeværdigt grundlag, og de bedste går videre til et Protemp nyansættelseskursus PRONYK™ inden de bliver sendt ud til vores kunder. For os er de bedste medarbejdere enten erfarne eller topmotiverede medarbejdere, der har viljen til at sætte sig ind i nye opgaver. Og det er langtfra alle, der slipper gennem nåleøjet til Protemp.

Alle medarbejdere fremviser gyldig straffeattest, der ikke er ældre end tre måneder. Vores håndværkere underskriver en tilknytningsaftale, der også indebærer, at de har tavshedspligt.

Når vi sender en egnet medarbejdere ud til dig, følger vi op på samarbejdet i tæt dialog med dig som kunde. Vi er i løbende kontakt med dig og medarbejderen for at sikre, at samarbejdet forløber optimalt – og at alle opgaver udføres effektivt og kvalitetsmæssig korrekt.

Dine tilbagemeldinger og vores rådgivning er i den forbindelse et vigtigt led i at sikre det bedst mulige grundlag for opgaveløsningen – både nu og fremover.