Varsling om nye faktureringspriser

Protemp adviserer hermed om om nye faktureringspriser pr. 1. Marts 2019.

Ændringen sker pga. ændring i nettoindexet og forøgende sociale udgifter.

Såfremt du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 3140 0005 eller på protemp@protemp.dk  .