Kvalitetssikring

Protemp ønsker at levere kompetente håndværkere. Derfor har vi udviklet et kompetanceprogram benævnt GOOD, BETTER, BEST™, der konsekvent sikrer vores vikarerne har de rette kompetencer.

Kvaliteten af vores leverancer begynder hos ledelsen. Hos Protemp fortsætter vi med at opbygge og styrke en overholdelseskultur, hvor hver eneste leder eller konsulent er uddannet til at være årvågen og dedikeret til de højeste standarder for kvalitet og sikkerhed.

Vores kompetanceprogram GOOD, BETTER, BEST™ skal sammen med nyansættelseskursuset PRONYK™ sikre at vi fortsat levere kompetente og topmotiverede håndværkere til aftalt tid og sted.

Screening af cv’er

Vores konsulenter lægger vægt på at vores håndværkere er kompetente og velfungerende fra dag 1. Derfor starter vores kompetanceafklaring benævnt GOOD, BETTER, BEST™, allerede når håndværkere lægger deres CV i vores online-database. Vi foretager en grundig screening for at finde egnede håndværkere med rette uddannelse, certifikater, erfaring, baggrund og ikke mindst motivation for at søge jobbet.

 

Protemp nyansættelseskursus – PRONYK™

Under jobsamtalen vurderer vi håndværkere på et ligeværdigt grundlag, og de bedste går videre til et Protemp nyansættelseskursus PRONYK™ inden de bliver sendt ud til vores kunder. For os er de bedste vikarer enten erfarne håndværkere eller topmotiverede håndværkere, der har viljen til at sætte sig ind i nye opgaver. Og det er langtfra alle, der slipper gennem nåleøjet til Protemp.

Alle håndværkere fremviser gyldig straffeattest, der ikke er ældre end tre måneder. Vores håndværkere underskriver en tilknytningsaftale, der også indebærer, at de har tavshedspligt.

Når vi sender en egnet håndværker ud til dig, følger vi op på samarbejdet i tæt dialog med dig som kunde. Vi er i løbende kontakt med dig og håndværksvikaren for at sikre, at samarbejdet forløber optimalt – og at alle opgaver udføres effektivt og kvalitetsmæssig korrekt.

Dine tilbagemeldinger og vores rådgivning er i den forbindelse et vigtigt led i at sikre det bedst mulige grundlag for opgaveløsningen – både nu og fremover.

Protemp A/S | CVR 36730269 | Jyllandsgade 19.b | 7000 Fredericia | +45 3140 0003 | protemp@protemp.dk