PERSONOPLYSNINGER KUNDER

PERSONOPLYSNINGER – KUNDER

Sådan behandler vi dine personoplysninger.

Protemp A/S, CVR. 36730269, Jyllandsgade 19, b, 7000 Fredericia, er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Såfremt du har spørgsmål hertil kan du kontakte Johnny Bergsted på 31400003 eller på johnny.bergsted@protemp.dk.

I forbindelse med det kundeforhold, vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

1. Navn
2. Mailadresse
3. Telefonnummer
4. Stillingsbetegnelse

Dine oplysninger har vi modtaget fra dig eller fra en anden medarbejder i den virksomhed, som du repræsenterer.

Vi behandler dine oplysninger som led i opfyldelsen af den aftale, vi har med den virksomhed, du repræsenterer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi bruger udelukkende dine oplysninger for at kunne komme i kontakt med dig for at opfylde vores del af aftalen.

Protemp A/S behandler ingen følsomme oplysninger om dig.

I visse tilfælde videregives personoplysninger om dig til relevante samarbejdspartnere, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os.

Vores data opbevares både indenfor og udenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Protemp A/S opbevarer oplysninger om medarbejderne på virksomhedens IT-systemer, herunder Google Mail, Google Drive, Dropbox og Temponizer.

Det er alene de relevante medarbejdere, som har behov for at kunne behandle dine personoplysninger, som har adgang til dem i vores systemer.

Vi gemmer dine personoplysninger i op til 5 år efter aftaleforholdets ophør.

Protemp A/S har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, vi behandler.

I forbindelse med Protemp A/S’ behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

– Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Protemp A/S behandler om dig. Du vil modtage et svar herpå inden for 4 uger.
– Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.
– Ret til at få slettet eller stoppet behandlingen af oplysninger, som ikke længere er relevante for ansættelsen eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis dit samtykke er tilbagekaldt.
– Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
– Ret til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside og i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til Protemp A/S håndtering af personoplysninger, eller du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte Johnny Bergsted på 31400003 eller på johnny.bergsted@protemp.dk.