Personoplysninger Underleverandører

UNDERLEVERANDØRER

Sådan behandler vi dine personoplysninger.

I forbindelse med samarbejdet mellem Protemp A/S og den virksomhed, du repræsenterer, indsamler og behandler Protemp A/S personoplysninger om dig.

Protemp A/S, CVR. 36730269, Jyllandsgade 19, b, 7000 Fredericia, er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Såfremt du har spørgsmål hertil kan du kontakte Johnny Bergsted på 31400003 eller på johnny.bergsted@protemp.dk.

I forbindelse med det kundeforhold, vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

1. Navn
2. Mailadresse
3. Telefonnummer
4. Stillingsbetegnelse
5. Beviser/kursusbeviser/svendebrev.
6. Kontooplysninger

Dine oplysninger har vi modtaget fra dig eller fra en anden medarbejder i den virksomhed, som du repræsenterer.

Vi behandler dine oplysninger som led i opfyldelsen af den aftale, vi har med den virksomhed, du repræsenterer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi bruger udelukkende dine oplysninger for at kunne komme i kontakt med dig for at opfylde vores del af aftalen.

Protemp A/S behandler ingen følsomme oplysninger om dig.

I visse tilfælde videregives personoplysninger om dig til relevante samarbejdspartnere, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Protemp A/S opbevarer oplysninger om medarbejderne på virksomhedens IT-systemer, herunder Google Mail, Google Drive, Dropbox og Temponizer.

Det er alene de relevante medarbejdere, som har behov for at kunne behandle dine personoplysninger, som har adgang til dem i vores systemer.

Vi gemmer dine personoplysninger i op til 5 år efter aftaleforholdets ophør.

I forbindelse med Protemp A/S’ behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

– Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Protemp A/S behandler om dig. Du vil modtage et svar herpå inden for 4 uger.
– Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.
– Ret til at få slettet eller stoppet behandlingen af oplysninger, som ikke længere er relevante for ansættelsen eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis dit samtykke er tilbagekaldt.
– Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
– Ret til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside og i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til Protemp A/S håndtering af personoplysninger, eller du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte Johnny Bergsted på 31400003 eller på johnny.bergsted@protemp.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.