Personoplysninger Vikar

PERSONOPLYSNINGER – VIKARER

Sådan behandler vi dine personoplysninger.

Da du har søgt job som vikar hos Protemp A/S, behandler vi personoplysninger om dig.

Protemp A/S, CVR. 36730269, Jyllandsgade 19, b, 7000 Fredericia, er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Såfremt du har spørgsmål hertil kan du kontakte Johnny Bergsted på 31400003 eller på johnny.bergsted@protemp.dk.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen, behandler vi følgende oplysninger om dig:
1. Navn
2. Adresse
3. Mailadresse
4. Telefonnummer
5. CV

Dine oplysninger har vi modtaget fra dig.
I fald at du bliver ansat, vil vi behandle personoplysninger om dig, som er relevante for din ansættelse hos Protemp A/S. I de fleste tilfælde behandler vil vi dog behandle følgende oplysninger om dig:

1. Navn
2. Adresse
3. Mailadresse
4. Telefonnummer
5. Stillingsbetegnelse
6. Dine kvalifikationer
7. Svendebrev
8. Kørekort
9. CV
10. Kontooplysninger
11. Skatteoplysninger
12. Vikar-id
13. Kursusbeviser/certifikater
14. Oplysninger vedr. ferie- og pension
15. CPR-nr.
16. Evt. helbredsoplysninger
17. Evt. straffeattester og børneattester

Dine oplysninger modtager vi fra dig og i nogle tilfælde fra offentlige myndigheder og offentlige registre.

Hvis du har søgt job hos Protemp A/S, bruger vi udelukkende dine oplysninger til at vurdere, om vi vil ansætte dig som vikar.

Hvis du bliver ansat, bruger vi udelukkende dine oplysninger som følge af ansættelsesforholdet.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi dine oplysninger, idet du har samtykket hertil ved at fremsende dine oplysninger til os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Såfremt du bliver ansat, behandler vi dine oplysninger som led i opfyldelsen af den aftale, vi har med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

I nogle tilfælde vil vi være nødsaget til at indhente en børne- og straffeattest på dig, idet nogle af vores kunder kræver at vi påviser, at vores vikarer har en ren straffeattest. I så fald vil dit samtykke hertil blive indhentet, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Vi videregiver dine oplysninger til relevante samarbejdspartnere, som handler efter instruks fra os eller til offentlige myndigheder, såfremt vi er forpligtet hertil.

Protemp A/S opbevarer oplysninger om potentielle vikarer samt ansatte på virksomhedens IT-systemer, herunder Google Mail, Google Drive og Temponizer.

Det er alene de relevante medarbejdere, som har behov for at kunne behandle dine personoplysninger, som har adgang til dem i vores systemer.

Vi gemmer dine personoplysninger i op til 36 måneder efter vi har modtaget din ansøgning. I fald at du bliver ansat, gemmes dine oplysninger dog i 5 år efter ansættelsesforholdets ophør.

I forbindelse med Protemp A/S’ behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

– Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Protemp A/S behandler om dig. Du vil modtage et svar herpå inden for 4 uger.
– Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.
– Ret til at få slettet eller stoppet behandlingen af oplysninger, som ikke længere er relevante for ansættelsen eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis dit samtykke er tilbagekaldt.
– Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
– Ret til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside og i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til Protemp A/S håndtering af personoplysninger, eller du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte Johnny Bergsted på 31400003 eller på johnny.bergsted@protemp.dk.