Protemp har fået ny anmærkningsfri serviceattest

Protemp har d. 11-02-2020 fået en ny anmærkningsfri serviceattest.

Serviceattesten er et brugbart værktøj til at belyse en række grundlæggende forudsætninger for, at en virksomhed bliver drevet på et ordentligt grundlag.
En serviceattest bliver udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Den indeholder en række relevante oplysninger fra ATP, SKAT, Skifteretten og Kriminalregistret. Erhvervsstyrelsen tilbyder at indhente alle oplysningerne og sammenfatte dem i én serviceattest. Derfor har virksomheden kun én indgang til det offentlige.
Serviceattesten dokumenterer blandt andet, at:
– virksomheden er registreret med et CVR-nummer
– virksomheden har indbetalt skatter, afgifter og sociale bidrag til de offentlige myndigheder
– virksomheden ikke er under betalingsstandsning eller konkurs
– virksomheden eller dens ejer(e) ikke er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om faglig hæderlighed.

Se vores serviceattest her