Protemps årsresultat overrasker ledelsen positivt

“Vi er særdeles godt tilfredse. Det er over vores forventning,” siger Anne Karin Staggemeier, adm. direktør og indehaver af Protemp i Fredericia.

Protemp A/S har netop afleveret årsregnskab for 2016. Resultat efter skat på 2.0 mio. kr. efter 7 måneders drift svarer til budgettet men er over vores forventning. Forventningerne til resultatet for 2017 efter skat er 5.5 mio. kr.

Udfordring at nå målet.

Det bliver dog en udfordring at nå målet, da 2017 sandsynligvis bliver sværere end 2016, vurderer Anne Karin Staggemeier. Protemp A/S har specialiseret sig i personaleløsninger indenfor teknik området – et marked som allerede nu er under hård konkurrence og fortsat vil være det i 2017: “Der er kommet betydeligt flere spillere, end der var før. Så jeg er sikker på, at der kommer endnu hårdere konkurrence siger Anne Karin Staggemeier.

Protemp A/S er nu med 190-200 vikarer ude hver dag en af Danmarks største leverandør af personaleløsninger indenfor teknik området. Vi har ingen decideret strategi for at slå konkurrenterne. Det handler derimod om at være fokuseret på virksomhedens vision om at være den bedste arbejdsgiver i vikarbranchen og dermed kunne levere de beste vikarer til vores kunder.

Vi vil gerne levere kompetente vikarer til en fornuftig pris og kunderne skal være tilfredse med det, de får. “Det er jo alfa omega.”