Stor risiko for mangel på den rigtige arbejdskraft i fremtiden.

En analyse lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at Danmark vil komme til at mangle 70.000 håndværkere og andre faglærte på arbejdsmarkedet i 2025.

Det bliver ikke et problem at skaffe hænder i Danmark i fremtiden, for arbejdsstyrken vokser, især fordi de ældre medarbejdere bliver ved med at arbejde i flere år end tidligere. Men det bliver et problem af skaffe kvalificerede hænder. For inden for de næste 10 år vil der opstå et misforhold mellem på den ene side behovet for arbejdskraft og på den anden side folks uddannelsesniveau, viser analysen.

Analysen viser, at Danmark vil komme til at mangle 70.000 håndværkere og andre faglærte på arbejdsmarkedet i 2025. Allerede nu har vi ikke den fornødne arbejdsstyrke til de mange projekter i industrien og bygge- og energibranchen siger adm. Direktør Anne Karin Staggemeier.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel er Protemp gået i gang med indsourcing af medarbejdere fra bl.a. Litauen, Polen og Tyskland fortæller adm. Direktør Anne Karin Staggemeier.

Vi er opmærksom på både de sproglige og administrative barrierer som er forbundet med indsourcing af medarbejdere fra andre lande, men det er her Protemp kommer ind i billedet. Protemp søger bl.a. om et dansk skattenummer, hjælper med forskudsregistrering og søger om sygesikring i Danmark og EU på vegne af medarbejderen ligesom vi tilbyder bolig til udenlandske medarbejdere.