Protemp A/S har efterhånden så travlt, at vi ikke kan følge med, derfor søger vi løbende kompetente håndværkere som er selvstændige erhvervsdrivende, det kalder vi underleverandører. Det betyder i praksis, at du er ansat i din egen virksomhed, og udlejer dig selv og/eller dine ansatte time for time til en forud aftalt faktureringspris.

Som underleverandør kan du arbejde på hvilken som helst geografisk lokalitet, uanset hvor du bor.

Som underleverandør hos os får du kun opgaver, der matcher dine kompetencer. Du kan arbejde deltid, fuldtid og på alle tidspunkter af døgnet. Som underleverandør hos Protemp indgår du i en teamløsning med fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Vi tror nemlig på tilfredse vikarer/underleverandører, giver tilfredse kunder.

Alle underleverandører som har påbegyndt sit arbejde for Protemp, er automatisk underlagt Protemps generelle betingelser for underleverandører, og skal følge disse.

Vi forventer at vores underleverandører er:

  • Omgængelig, loyal og samarbejdsvillig.
  • Selvkørende, engageret og fleksibel.
  • Serviceminded, ansvarsbevidst.
  • Har relevant erhvervserfaring og uddannelsesbevis.
  • Er fleksibel, punktlig og nem at komme i telefonisk kontakt med fra 06.00 til 19.00
  • Underleverandører skal have orden i deres økonomi og opfylde deres økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter m.m.
  • Underleverandører må ikke have gæld til det offentlige og skal kunne fremlægge en anmærkningsfri serviceattest.
  • Underleverandøren skal have andre kunder og forholdet skal kunne dokumenteres.

Så hvis du kunne tænke dig at blive underleverandør, hvor selvstændighed, samarbejde og dialog er nøgleord og hvor to dage aldrig er ens, og hvor det kræves, at du altid er på dupperne, og klar til faglige udfordringer så send dit CV på det personale, du ønsker udlejet til underleverandor@protemp.dk

Jeg har registreret mit CV. Hvad så nu?

Når du har sendt CV, på det personale du ønsker udlejet, begynder vores konsulenter at lede efter en ordre, som matcher dine ønsker og kvalifikationer. Vi giver lyd via mail eller telefon, hvis vi finder et match.

Er der job til alle?

Desværre kan vi ikke garantere dig eller dine ansatte job som underleverandør, men hvis dine ønsker og kvalifikationer matcher kundens behov – ja så er der bingo. 

Jeg er blevet underleverandør. Hvad sker der nu?

Tillykke! Når du skal begynde at arbejde gennem Protemp A/S, skal vi først have ordnet en del papirarbejde. Du skal bl.a. gøre dig bekendt med vore betingelser for underleverandører, som gælder fra det tidspunkt du møder hos vores kunde, og påbegynder dit arbejde for Protemp og så skal du skal have en jobordrebekræftelse.

Din Protemp konsulent kontakte dig på først og trejde arbejdsdag. På denne måde sikrer vi den bedste start uden misforståelser. Vi fortsætter med tæt opfølgning i hele perioden – du vil aldrig være i tvivl om, at din Protemp konsulent er der for dig!

Hvor meget kan jeg fakturer?

Din faktureringspris vil fremgå af jobordren, og afhænger af jobtype, arbejdspladsens overenskomst og dine kvalifikationer. Du skal som underleverandør sørge for, at dine løn- og arbejdsvilkår matcher de fastansattes hos Protemps kunde.Din faktureringspris indeholder alle udgifter så som løn, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, pension, feriepenge mv. samt administration, forsikringer, alt nødvendig værktøj, bil, transport, rejseudgifter, kost og logi i tillæg hertil kommer mulige tillæg for overtid, ubekvem arbejdstid, skift og andre løns goder.

Orden i sagerne?

Du skal sikrer, at alle lov- og myndighedskrav, der er gældende for virksomheden og for serviceydelsens udførelse, overholdes. Protemp kan ved mistanke om misligholdelse af alle lov- og myndighedskrav forlange relevant dokumentation herunder en tro og loveerklæring og ren serviceattest for forud for sin betaling.

Hvad mener I med at være ”den bedste arbejdsgiver”?

I Protemp A/S vil vi være den bedste arbejdsgiver. Det betyder, at vi er tilgængelige i samarbejdsperioden. Det er nemlig med til at skabe trygge rammer omkring dit samarbejde. Din Protemp konsulent er kun en telefonsamtale væk, og du er altid velkommen til at møde op på et af vores lokale kontorer. I løbet af året arrangerer vi desuden mange vikararrangementer af både faglig og social karakter – bl.a. sommer- og julefest hvor du som selvstændig underleverandør, naturligvis også er velkommen.

Protemp A/S | CVR 36730269 | Jyllandsgade 19.b | 7000 Fredericia | +45 3140 0003 | protemp@protemp.dk