Varsling om nye faktureringsbetingelser

Protemp adviserer hermed om om nye faktureringspriser pr. 1. juli 2020.

Ændringen sker pga. ændring i nettoindexet og forøgende udgifter generelt.

> Såfremt du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 3140 0003 eller på staff@protemp.dk