Vikarbranchens årsrapport 2018

I 2017 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til næsten 23.000 fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark. Fra 2009 til 2017 har der været en vækst i beskæftigelsen i vikarbranchen på 62,5 pct. målt i fuldtidsbeskæftigede.

Vikarbranchen har de senere år oplevet forholdsvis kraftig vækst i omsætning og beskæftigelse. I 2016 nåede beskæftigelsen i vikarbranchen for første gang over niveauet fra det seneste toppunkt i 2008 målt i antal fuldtidsbeskæftigede, og der har været en beskeden stigning i 2017. Udviklingen viser, at ændringer i de generelle konjunkturer slår meget kraftigt igennem på aktiviteten i vikarbranchen. Vikarer er ofte de første, der bliver ansat, når det går fremad, og de første der bliver opsagt, når det går tilbage. Samtidig anvendes vikarer i et bredt udsnit af alle brancher og både i offentlige og private virksomheder. Den stigende aktivitet i branchen er samtidig udtryk for, at branchen leverer en tjenesteydelse, som der er høj efterspørgsel på – nemlig formidling af fleksibel arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer.

Med VikarBranchens Årsrapport 2018 præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand. Årsrapporten peger bl.a. på, at vikarbranchen er meget konjunkturfølsom. Vikarer er ofte de første, der bliver ansat, når det går fremad i økonomien, og de første der bliver opsagt, når det går tilbage. Branchens omsætning er fra 2009 til 2016 steget, mens den i første kvartal af 2017 faldt, og i de tre følgende kvartaler steget igen. Udviklingen er et tegn på fremgang i andre erhverv og er et udtryk for, at branchen leverer tjenesteydelser, som der er høj efterspørgsel på – nemlig formidling af fleksibel arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer. Personaleomsætningen i vikarbranchen er høj, og det er sandsynligt, at ansættelse som vikar for mange medvirker til opbygning af kompetencer og erfaringer, som også kan anvendes i mere permanente ansættelsesforhold.

Læs mere her